Back to top

Resmi Web Sitesi

Traditional Turkish Marbling /Ebru Art

Nihan Büyüksezer ©2016

©2016 Nihan Büyüksezer

ÇEŞM-İ BÜLBÜL ."The eye of the Nightingale"
(Sultan 3. Selim döneminde (1789-1807) Beykoz cam atölyelerindeki çalışmalarda, renkli kristal çubukların belirli bir düzen içinde kristal kütlesine eklenerek döndürülmesi ve özel bir ustalıkla burulması ile ortaya çıkmıştır.)
COLLAGE MADE BY USING MY VERY SPECIAL MARBLEDART PAPERS.